22. března 2023 – Projektový den vody

22. března je významný den vody. Bez vody nelze žít, potřebujeme ji všichni. V 1. třídě se uskutečnil projekt Světový den vody. První vyučovací hodinu shlédli žáci animovaný film Putování kapky vody, který je seznámil s koloběhem vody v přírodě. Druhá vyučovací hodina byla věnována pokusům s vodou. Zbytek vyučování žáci tvořili myšlenkovou mapu.

Mgr. Mája Balcarová