V letošním školním roce pokračuje doučování žáků školy.