Školní poradenské pracoviště poskytuje služby žákům školy, jejich zákonným zástupcům i pedagogům.

  • Výchovný poradce Mgr. Pavla Nováková – tel. 491 522 194
  • Školní metodik prevence Mgr. Monika Vochomůrková – tel. 731 565 143

Konzultační hodiny:
výchovný poradce
pondělí 13:30 – 14:30 hod.
školní metodik prevence
pondělí 13:30 – 14:30 hod.


Po domluvě lze domluvit konzultační hodiny individuálně.