Doučování žáků škol – implementace „Reformy 3.2.3 Doučování“ prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Cíl: Cílem je podpořit  vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost  
       realizace prezenční výuky ve školách během pandemie COVID -19.