22. března 2023 – Loučení se zimou

Každý rok se na konci března loučíme se zimou. Nedodržujeme sice přesný den – Smrtnou neděli (komu by se taky chtělo v neděli do školy?), za to se s radostí chopíme tradice vynášení Morany.

Letos jsme pojali tuto tradici v komornějším stylu. V rámci 3. a 5. ročníku si každý žák vyrobil malou osobní Moranku. Během výroby jsme nezapomněli ani na rozložitelnost materiálů v přírodě. Proto jsme se snažili využít materiál, který co nejméně zatíží životní prostředí – větvičky, slámu, piliny, lýko, dřevěnné špejle apod. 

Po úklidu pracovního prostoru jsme se procházkou vydali na cyklostezku, kde jsme si zahráli různé pohybové hry. Poté jsme se přemístili k blízkému mostu nad řekou Stěnavou, z něhož jsme se symbolicky rozloučili se zimou. Poslední část tohoto dne byla věnována přiblížení historie samotné tradice. 

Hádejte, jaká část dne se žákům nejvíce líbila 🙂

Za III. třídu Romana Jungová