Obory vzdělávání

1. 79-01-B/01 Základní škola speciálníkapacita 20
2. 79-01-C/01 Základní školakapacita 105
3. 78 – 62 C/01 Praktická škola jednoletákapacita 7
4. 78 – 62 -C/02 Praktická škola dvouletá       kapacita 12

Škola sdružuje

I. Základní školakapacita 120IZO: 102 266 069
II. Školní družinakapacita 25IZO: 110 011 589
III. Školní jídelnakapacita 300IZO: 110 200 586
IV. Praktická škola
-jednoletá a dvouletá
 kapacita 19
(z toho jednoletá 7, dvouletá 12)
IZO: 181 093 626

Vymezení činnosti

Hlavní činnost:Uskutečňuje základní a střední vzdělávání. Poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Poskytuje zájmové vzdělávání. Uskutečňuje školní stravování.
Doplňková činnost:Provozuje hostinskou činnost
Statutární orgán:Ředitelka Mgr. Petra Pancnerová
Založení školy:02. 09. 1949
Zařazení do sítě:17. 06. 1996, 21. 11. 2017
IČO:70 836 469
Identifikátor školy:600 024 121

Základní informace

Název:Základní škola a Praktická škola, Broumov
Adresa:Kladská 164, 550 01 Broumov
Zřizovatel:Královéhradecký kraj, IČO: 70 889 546, Pivovarské náměstí 1245 / 2, 500 03 Hradec Králové, od 01. 07. 2001.
Právní forma:Příspěvková organizace
Zřizovací listina:Vydaná Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účinností od 1. ledna 2006. Č.j. : 24024/SM/2005.