15. března 2023 – Povídání o pejskovi a kočičce

Celým měsícem březnem se v 1. třídě prolínal projekt Seznamujeme prvňáčky s dětskou knihou. Povídání o pejskovi a kočičce jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech je pohádková knížka od českého malíře, grafika, knižního ilustrátora a spisovatele Josefa Čapka, bratra spisovatele Karla Čapka. Knihu psal pro svou dceru Alenku a věnoval ji všem dětem. Kniha se prolínala několika předměty. V Českém jazyce a literatuře se žáci seznámili s vlastní knihou, jednotlivými povídkami a podle povídek vytvořeným komiksem. V Matematice si zopakovali základní geometrické tvary spolu s pyšnou noční košilkou, v Člověk a svět práce si zhotovili figurky pejska a kočičky. Součástí projektu byla i návštěva Městské knihovny v Broumově.

Mgr. Mája Balcarová