Základní škola a Praktická škola, Broumov
Kladská 164, 550 01 Broumov

vyhlašuje první kolo

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
do oborů středního vzdělávání pro školní rok 2024/2025 na:

Praktickou školu jednoletou (78 – 62 – C/01)
Praktickou školu dvouletou (78 – 62 – C/02)

proběhne od 1. do 20. února 2024

Přihlášky přijímáme v elektronické i písemné podobě.

K zapsání do systému přihlášek je třeba identita občana nebo bankovní identita, kterou si prosím založte předem.  https://www.identitaobcana.cz/

Na stránkách https://www.prihlaskynastredni.cz se dozvíte veškeré informace k podávání přihlášek v elektronické i papírové podobě. Je zde i video k algoritmu rozřazování uchazečů. 
Přihlášku stačí podat pouze na jednu střední školu a uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát.

Zadávací systém pro elektronické přihlášky bude spuštěn 1. 2. 2024 a nazývá se dipsy. https://www.dipsy.cz/

Kritéria přijímacího řízení:

  1. splnění povinné školní docházky
  2. odevzdání kompletně vyplněné přihlášky spolu s lékařským posudkem a zdravotní způsobilostí
  3. doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Těšíme se na Vás!
Mgr. Petra Pancnerová, ředitelka školy

Informace na telefonním čísle : 491 522 194
e-mail: reditel@skolabroumov.cz