Dne 19.9.2022 proběhly volby do Školské rady, Školská rada bude spolupracovat ve složení:
Mgr. Daniela Petrová – zástupce za školu
Bc. Liana Cholevová – zástupce za zřizovatele
Hana Vágnerová – zástupce za rodiče
Věříme v dobrou spolupráci. Školská rada vznikla v říjnu 2005 dle par. 167 zák. č. 561/2004 Sb. jako orgán podílející se na správě školy. Zasedá 2x ročně. Povinnosti jsou stanoveny na základě par.168 zákona: 

  • projednává rozpočet školy
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • projednává rozpočet školy
  • podílí se na zpracování koncepčního záměru rozvoje školy