Přijímací řízení na Praktickou školu 2023

Základní škola a Praktická škola, Broumov
Kladská 164, 550 01 Broumov

vyhlašuje první kolo

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
do oborů středního vzdělávání pro školní rok 2023/2024 na

Praktickou školu jednoletou (78 – 62 – C/01)
a
Praktickou školu dvouletou (78 – 62 – C/02)

Přijímací řízení se bude konat v budově školy:
Základní škola a Praktická škola, Broumov
Kladská 164, 550 01 Broumov

ve čtvrtek 26. dubna 2023 od 8:00 hod.

Kritéria přijímacího řízení:

  1. splnění povinné školní docházky
  2. odevzdání kompletně vyplněné přihlášky spolu s lékařským posudkem a zdravotní způsobilostí
  3. doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Těšíme se na Vás!
Mgr. Petra Pancnerová, ředitelka školy

Informace na telefonním čísle : 491 522 194
e-mail: reditel@skolabroumov.cz