2. 6. 2022 – Přednáška ,,Tonda Obal“

Dnes se na naší škole uskutečnila přednáška ,,Tonda Obal“. Jednalo se o přednášku zaměřenou na téma třídění odpadu a ekologie obecně. Při této přednášce jsme se dozvěděli, z jakého materiálu jsou různé výrobky, do jakého kontejneru je vyhazovat, s kterým odpadem zajet do sběrného dvora apod.
Z přednášky jsme si odnesli vědomí, že je správné třídit a myslet nejen na naše zdraví a budoucnost, ale i na lidi kolem nás.

R. Jungová