7. – 8. 6. 2022 – Adaptační kurz „SPOLEČNĚ JDE VŠECHNO LÍP“

Začalo krásné letní počasí, tak jsme se rozhodli ho využít. Vyrazili jsme s našimi žáky na Janovičky, kde jsme na chatě pod Bobří skálou strávili společně dva dny. Jak napovídá název kurzu, šlo nám hlavně o to, abychom mezi žáky rozvíjeli a utužili přátelské vztahy, učili je spolupracovat na společných úkolech a pracovat s vlastním a společným rozhodnutím. Déle zvládat zdravě soutěživost, řešení konfliktů a celkově rozvíjet jejich prosociální chování. To vše mimo jejich přirozené prostředí, v krásné broumovské přírodě, prostřednictvím společných prožitků a různých sportovních aktivit.

Se sportovními aktivitami nám pomohl pan Gerd Weinlich z Ulity, který si pro žáky připravil sérii netradičních sportů a některé další sebepoznávací a sebereflexní aktivity. Spolupracovat žáci museli i při přípravě oběda a odpoledních hrách, které utužují kolektiv. Večer Si žáci rozdělali oheň, opekli buřty a poseděli společně u táboráku. Domů se všichni vrátili unavení, ale s úsměvem a spoustou hezkých zážitků. 

Klára Prchalová