22. 3. 2022 – Světový den vody

K 29. výročí vzniku Světového dne vody jsme si pro žáky připravili projektový den o vodě. Nejprve trocha teorie! Jako první jsme se dozvěděli, jak nepostradatelný význam má voda pro život vůbec, poté jsme se dopátrali, k čemu všemu vodu používáme, jaké může mít skupenství a jak probíhá její koloběh v přírodě, včetně toho, jak ji neznečišťovat. Nakonec jsme se vypravili společně vodu hledat. K velké radosti všech žáků jsme se vlakem dopravili do nedalekého Olivětína a odtud jsme se vydali podél toku řeky Stěnavy do školy. Cestou jsme kromě samotné řeky viděli celou síť potůčků, které se do Stěnavy vlévají, také jsme míjeli hasičské nádrže pro čerpání vody, a nakonec jsme mohli vidět vodu v podobě páry v místní továrně. Sluníčko nám k našemu poznávání nádherně svítilo a hřálo, všichni si tento den velmi užili a jistě si budou vážit vody zase o trochu více.

Klára Prchalová