Masopust 2022

Do výuky mnoha předmětů se promítla jedna z významných a veselých tradic, a tou je MASOPUST. V hodinách českého jazyka, prvouky nebo občanské výchovy jsme si povídali o významu, historii, podobách, zvycích i pranostikách, které masopust provází v českém podání v jednotlivých regionech. V hodinách pracovního vyučování vyrobili starší žáci plakáty na vzdělávací nástěnku, kde si každý najde právě to, co ho na této tradici zajímá. Mladší žáci v hodinách výtvarné výchovy zase nakreslili postavičky v masopustních kostýmech.

V hodinách přípravy pokrmů si pro změnu zkusili žáci upéct některé druhy masopustního pečiva, které poté nazdobili dle svého vkusu. Někteří si své výtvory odnesli domů pro své blízké a jiní je slupli, sotva stačilo vychladnout 🙂

K. Prchalová