„Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí“ – školení 27. 10. 2021

Je středa 27. října. Dnešním dnem sice započaly podzimní prázdniny, avšak naše škola se do tmy ještě nezahalila. V tento den pedagogy naší školy čekalo osmihodinové školení na téma „Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí“. Seminář byl vedený lektorem Mgr. Martinem Kalibou, Ph.D., který vyučuje na univerzitě v Hradci Králové.

Na úplném začátku semináře byly představeny teoretické informace týkající se tématu agrese a šikany. Dále se účastníci dozvěděli o aktuálních zjištěních či trendech v šikaně. Na testu si vyzkoušeli jak moc (ne)rozumí řeči dětí a dospívajících, a také se seznámili a vyzkoušeli si na vlastní kůži aktivity, které mohou bez problémů aplikovat ve svých třídách.

Získané informace mohou pomoci nejen s případným řešením agrese či případu šikany, ale také mohou napomoci lepším vztahům ve skupinách.

Školení sklidilo kladné ohlasy, teď už jen využít nabyté poznatky v praxi!

R. Jungová