Spojujeme generace – část III.: Když žáci vypráví

25. 10. 2021

autoři článku
přímá řeč: žáci ZŠ a PŠ Kladská,
přepis a doplnění informací: Romana Jungová


Hned časně z rána nás navštívili lidé z Klubu seniorů Radost Broumov. Byla pro ně přichystána prezentace na téma Škola od první republiky po současnost. Součástí prezentace bylo například ohlédnutí se za dávnou historií budov, učebnic nebo psacích potřeb.

Dneska to bylo super. Ve škole jsme byli jenom na první hodinu. Přišli mezi nás starší lidi a koukali se na to, co ve třídě děláme.“

Ukázali jsme jim jak se hraje pexeso na naší tabuli (interaktivní).“

Poté, co se senioři seznámili s modernějšími výukovými prostředky, přesunuli se společně se žáky autobusem do Police nad Metují. Jejich kroky vedly nejprve do Staré školy (Dřevěnka).

Nejdřív jsme byli ve Starý škole, byla fakt stará! Takhle už školy nevypadaj.“

V tý škole byla paní, co nám vyprávěla jak to bylo všechno dřív. Jako hodně dávno.“

Ukázala nám třídy a různý věci do školy (školní pomůcky). No a taky nám ukázala rákosku! No, učitel prej mohl švihnout žáka, když zlobil! Nebo ho nechal klečet v koutě. Taky ho mohl polít studenou vodou za krk. To muselo bejt hrozný. Teď už to tak není!“

Celá prohlídka nebyla samozřejmě jen o trestech, avšak právě toto téma zaujalo žáky nejvíce. Žáci se společně se seniory dozvěděli o způsobu výuky, tehdejším životě lidí v tomto kraji, jejich tradicích a také zvycích. Prohlédli si školní pomůcky, třídy a další místnosti s vybavením.

Potom jsme šli do kláštera, zrovna tam něco opravujou. Byla tam ta stejná paní a mluvila taky o minulosti. Bylo vidět, že to ty starší lidi zajímá, protože byli na rozdíl od nás celou dobu potichu. Ale my se taky snažili. Jen jsme se už moc těšili na kámoše ze sborečku.“

A Kája potřebovala čůrat, a pořád otravovala paní učitelku.“

Ano, další zastávkou byl benediktinský kostel ze 13. století. Vyslechli jsme si zajímavé informace o historii kostela, ale i o aktuálním stavu této krásné stavby.

Když jsme se vrátili do Broumova, konečně jsme se dočkali kámošů. Oni na nás už čekali v Ulitě.“

Konečně jsme si mohli sednout, bolely mě nohy.“

Jak už bylo řečeno, v broumovském domově dětí a mládeže Ulita, pro nás byla nachystána poslední zastávka dne. Ani tentokrát nechyběl náš senzační školní sboreček se svými písničkami, kterými vždy všem zvedne náladu. Zpívali nejen žáci, přidávali se i dospělí.

Zazpívali nám ty písničky, který měli nacvičený. Pak jsme dostali pitíčko, chlebíček a sušenku. Mňam!“

A potom to bylo super, mohli jsme si naplnit pytlíček sušenýma kytkama. Vzala jsem si to domů a dala mamce.“

A jedna paní nám ukazovala jak ozdobit sklenici drátkama.“

Pro žáky i seniory bylo připraveno nejen občerstvení, ale i ukázky ručních prací a jiných aktivit, např. drátkování, předení ovčí vlny nebo pletení.

A nejlepší bylo, že nás nakonec pochválili. Pochválili nás ti starší lidi, co s námi byli.“

Jo, bylo to super!“

Kam pojedeme příště?“

A pojedou s námi tamti lidi zas?“
______________________________________________________________________________________________________

Mikroprojekt: Spojujeme generace
Reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002256