Spojujeme generace II. – Dýňování

Druhou částí projektu „Spojujeme generace“ bylo dýňování a podzimní tvoření, které tak jako předchozí akce, proběhlo v Centru sociálních služeb Naděje v Broumově. Účelem bylo klientům zpestřit podzimní dopoledne a zanechat po naší návštěvě hezký pocit a veselou podzimní výzdobu.     

Velmi důkladně jsme s žáky promýšleli, co by mohlo klienty potěšit, co zvládnou, jaký materiál a techniku zvolit, aby si tvoření co nejvíce užili. Dlabaly a zdobily se dýně, a to klasickou a ubrouskovou technikou. Dekorovaly se podzimní skleněné lucerničky nebo se například aranžovaly vřesy do veselých barevných květináčků, které si klienti zdobili zápichy, vyrobenými žáky při pracovním vyučování. 

Součástí dopoledne byla i krátká přednáška a ukázka různých druhů dýní, něco jsme si pověděli o jejich pěstování, zdobení a zpracování. V další části dopoledne měli klienti možnost ochutnat jablkovo – dýňové muffiny, které upekli žáci naší školy při hodinách vaření.  

Navazování komunikace mezi žáky, klienty a pracovníky, vzájemná pomoc a ochota spolupracovat, to byl výsledek krásného podzimního dopoledne. Doufáme, že klienti byli spokojeni. Na své pokoje si odnesly krásné výrobky. Po celou dobu byli velmi aktivní a šikovní. Velké dík patří personálu Centra, který byl velmi ochotný a našim žákům připravil i zdravé občerstvení.  Děkujeme. 

Adéla Hassan 

Mikroprojekt: Spojujeme generace
Reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002256