8. října 2021 – Příprava na Halloween

Dne 8. 10. žáci ze třetí, čtvrté a páté třídy ZŠ Kladská výtvarně ztvárňovali téma Halloween. Malovali vodovými barvami, fixami, voskovkami i pastelkami, a nakonec dílka dotvářeli výstřižky z barevného papíru.  Práce je moc bavila a dobré nápady jim rozhodně nechyběly. Posuďte sami, jak pěkně se jim práce podařily… E. Skalická