7. října 2021 – Beseda Kyberšikana

Co je kyberšikana? Kde se sní setkáváme? Pocítili jste někdy kyberšikanu? Takové otázky jsme si
pokládali s paní Mgr. Hendrychovou, metodičkou prevence při PPP Náchod. Na besedě o
kyberšikaně jsme se dozvěděli jak nebezpečné můžou být sociální sítě. Rozšířili jsme si tak znalosti
o závažném jevu kyberšikany, uvědomili jsme si, že počítač může být dobrý sluha, ale špatný pán.
školní metodik prevence Sokolová Dagmar