Příměstský tábor ,,I o prázdninách chceme být spolu“

Kolotoč prázdninových dní se ještě pořádně neroztočil, a někteří žáci už zase zasedli do školních lavic. Ale nenechte se zmást, neseděli tam celé dopoledne a neučili se násobilku nebo vyjmenovaná slova, i když se každý den dozvěděli a naučili spoustu nového.

První táborový den jsme se zaměřili na dopravní výchovu. Žáci si osvojili pravidla silničního provozu a správné chování v roli chodce nebo cyklisty. Naučili se rozeznávat, pro ně důležité, dopravní značky, které pak křídami nakreslili na plácku za školou a své znalosti si otestovali v kontrolním kvízu. V rámci skupinové práce nakreslili plakát, jak by měla vypadat bezpečná ulice, a nakonec si vše zkusili v praxi, když vyrazili na kolech a koloběžkách na projížďku po okolních vesnicích a po cyklostezce.

Ve druhém dni jsme se zabývali environmentální výchovou, především tříděním odpadů a jejich dopadem na přírodu. V soutěži se táborníci mohli blýsknout nejen základními znalostmi o třídění a možnostech recyklace, ale i o vlastnostech jednotlivých druhů odpadu a recyklačních symbolech na obalech. Také si v areálu školy ve třech týmech zkusili třídění v praxi, a poté všechen nasbíraný odpad odnosili do správných kontejnerů. Počasí nám přálo, a tak jsme vyzbrojeni rukavicemi a pytli, vyrazili přes cyklostezku na plácek u řeky Stěnavy a cestou jsme sbírali pohozené odpadky. Díky tomuto čištění přírody si žáci uvědomili, že chtějí žít v hezkém prostředí bez odpadků a jakou dá práci, aby tomu tak bylo. U řeky jsme se sešli s paní Kateřinou Ostradeckou z Agentury pro rozvoj Broumovska (https://www.aprb.cz/), která dovezla plachtu, štětce, barvu i sladkou odměnu pro malíře. Táborníci poté společnými silami namalovali letní banner ,,Léto u Stěnavy” (https://www.aprb.cz/letoustenavy), který bude zavěšen na domečku právě na plácku u Stěnavy.

Následující den jsme navázali na recyklaci odpadu a vyrazili jsme na vernisáž paní Veroniky Richterové do dětské galerie Lapidárium (https://www.klasterbroumov.cz/cs/vystavy-v-lapidariu) v broumovském klášteře, s názvem ,,Letem světem, nejen s petem“ (https://www.klasterbroumov.cz/cs/veronika-richterova-letem-sv). Zde jsme se doslova pokochali neskutečným množstvím výrobků, které byly vytvořeny z recyklovaného plastu. Výstava byla interaktivní, takže si žáci mohli na severním pólu, mezi plastovými tučňáky, nachytat v díře v ledovci plastové ryby, pomazlit se se psím spřežením a podívat se do iglú. Dále se prošli oázou mezi palmami, kaktusy, kde poletovali exotičtí motýli, a nakonec si vyrobili z plastových lahviček lodičku, kterou mohli pustit po vlnách Atlantiku. Odpoledne jsme završili sportovním kláním na školním hřišti a zaslouženou zmrzlinou.

Tábor se nám překulil do druhé půlky. V den nazvaný ,,Den s Broukem“, se naši táborníci blíže seznamovali s hmyzem kolem nás. Zjistili, který hmyz se řadí mezi škůdce a který je naopak užitečný a chráněný. Abychom si na školní zahradě hýčkali ten druhý, chráněný a užitečný, vyrobili jsme ve školních dílnách hmyzí hotely, které jsme rozmístili v areálu školy. Práce se dřevem šla žákům krásně od ruky, a tak si ještě každý odnesl domů vlastnoručně vyrobené dekorace v podobě sluníčka a anděla. Odpoledne se na školní zahradě, při dodržení přísných bezpečnostních opatřeních, konala střelecká soutěž. Každý si mohl vyzkoušet střelbu vzduchovkou na terč, a někteří nás svoji přesnou muškou opravdu překvapili. Protože našim táborníkům není lhostejné neštěstí druhých, další aktivita byla zaměřena na pomoc oblastem, které v nedávné době zasáhlo tornádo. Žáci namalovali spoustu krásných kamínků, které se vydražily v aukcích ,,Kamínky pro ZOO“ (https://www.facebook.com/groups/494270108613345). Rozhodli se výtěžek věnovat ZOO Hodonín (https://www.zoo-hodonin.cz/), která je velmi poničena a bohužel stále uzavřena. Tento skutek je jistě zahřál u srdce, a nejen je.

Jak se říká: ,,To nejlepší na konec!“ A toho se drželi i naši táborníci a tábornice. Poslední táborový den jsme nazvali ,,Pojďme si vyprávět“. Vyrazili jsme do Křinic pod Broumovské stěny, kde jsme si vyprávěli o historii Broumovska. Poté jsme se vydali na túru ke kapli Panny Marie Sněžné na Hvězdě, kde si žáci zopakovali pověst o vzniku znaku města Broumova. Příjemnou procházku lesem jsme si okořenili bájemi z Broumovských stěn. Nejvíce posluchače zajímala ta o loupežnících v Kovářově rokli. Výlet jsme završili v restauraci Amerika výborným obědem, a po návratu do školy přišla třešnička na dortu v podobě vyhlášení výsledků celotáborové soutěže, rozdávání odměn, diplomů a pochval. Ano, hlavně těch pochval!

Naši táborníci se chovali po celou dobu tábora ukázkově a vzorně k sobě samým, k okolí, na výstavě, v restauraci, na silnicích i v přírodě. Vytvořili krásnou atmosféru, zažili spoustu legrace a někteří našli i nové přátele. Všichni si tábor opravdu užili a určitě na něj budou dlouho vzpomínat. A za to jim za celý tým pedagogů – vedoucích moc děkuji. Děkuji i kolegyním a kolegovi za pomoc a program a v neposlední řadě vedení naší školy, paní ředitelce a paní zástupkyni za nápad a možnost tábor pro naše žáky zrealizovat. A ještě jedno díky patří Agentuře pro rozvoj Broumovska (https://www.aprb.cz/) a Vzdělávacímu a kulturnímu centru – Klášter Broumov (https://www.klasterbroumov.cz/) za nabídku super aktivit a milý přístup. Klára Prchalová