V V. třídě ZŠ o událostech 17. listopadu 1989

Jak se lidem žilo v komunistickém režimu? Co je to demokracie? Jakou událost si připomínáme 17. listopadu?

S žáky V. třídy (6. ročníku) jsme den před státním svátkem diskutovali nad otázkami, které se pojí právě s děním kolem data 17. listopadu 1989 a s ním souvisejícím státním svátkem.

Objasnili jsme si jaký byl život člověka v komunistickém režimu. Co člověk v tehdejším Československu směl či spíš nesměl, a jaké měl či neměl možnosti. V této souvislosti jsme si vysvětlili pojmy jako komunismus, cenzura, vykonstruované procesy, demonstrace, nesvoboda. Tuto dobu jsme si porovnali s nynější demokracií, svobodou slova či možností cestovat. Po debatě jsme si pustili reálné záběry ze studentské demonstrace v Praze na Albertově a Národní třídě. 

Závěr výuky patřil tvorbě koláží. Žáci vystřihovali texty, fotografie a symboly spjaté s datem 17. listopad 1989. Vybarvovali, doplňovali barevnými papíry a vlastními kresbami.

Práce je bavila a navíc posloužila k zapamatování si velmi důležitých informací. V neposlední řadě si žáci také uvědomili, že je důležité se postavit za vlastní názory a být vděčný za svobodu, kterou nám nynější doba umožňuje.

Za 6. ročník ZŠ R. Jungová