14. 11. 2023 – 6. ročník na exkurzi v ČOV: Broumov

V úterý 14. listopadu jsme se s žáky 6. ročníku vydali na exkurzi do Čistírny odpadních vod (ČOV): Broumov.
Zde žáci zjišťovali, kam odchází veškerá odpadni voda z našich domovů. Přišli jsme na to, že za den proteče čističkou na čtyři miliony litrů vody. A zbylý odpad se dále recykluje. Žáci byli velmi překvapeni, jak to vlastně s odpadní vodou chodí. 

Děkujeme ČOV za možnost prohlídky areálu spojenou s výkladem.
Za 6. ročník ZŠ M. Jiráková