Výchova k bezpečnému chování a správnému řešení dopravních situací, chůze po chodníku, využití přechodu ve III. B 

Děti ze III. B procvičovaly správné chování na přechodu pro chodce. Praktickou lekci podnikly pod vedením paní učitelky a paní asistentky přímo na frekventovaných přechodech kousek od své školy.  Zároveň si zopakovaly význam dopravních značek v okolí školy, správné vybavení jízdního kola, význam reflexních doplňků. Nakonec si dopravní značky namalovaly. 

Lenka Zimmermannová