20. října 2023 – Den stromů

Naše třída si v letošním školním roce připomněla ,,Den stromů“.
Žáci si mohli prověřit a doplnit znalosti o našich stromech, třídili je podle listu a plodu. Dozvěděli se, které nejvýznamnější památné stromy v České republice máme, který strom je nejstarší, nejrychleji rostoucí. Prošli jsme si náš školní arboret. Pozorovali jsme podzimně zbarvené koruny stromů. Příjemnou podzimní atmosféru podtrhlo slunečné počasí.

Lenka Zimmermannová