19. 5. 2023 – Jarní radovánky

Jistě jste zaregistrovali, že se město Broumov stalo finalistou klání o titul ,,Evropské hlavní město kultury 2028”. Město s takovým titulem se má možnost během jednoho kalendářního roku Evropě řádně představit. My jsme se touto myšlenkou inspirovali a díky podpoře z grantu Máme rádi Broumov(sko), Agentury pro rozvoj Broumovska a Nadačního fondu Broumov – město kultury, jsme mohli na naší škole zorganizovat akci „Jarní radovánky“ s mezinárodní účastí. Připravili jsme program pro všechny žáky, rodiče, přátele školy a širokou veřejnost. Mezi hosty byli i žáci ze Zespól szkól spolecznych w Dzikowcu z Polska, kteří se se zájmem zapojili do všech aktivit školy.

Pro účastníky akce jsme měli připravené tvořivé dílničky, kde měli možnost vyrábět jarní dekorace z drátků a korálků, pestrobarevné klíčenky či jarní domečky ze špachtlí. Také ve školních dílnách byla příležitost si vytvořit dřevěné květiny, sluníčka, lodičky a letadla.  Pro protažení celého těla byly připravené pohybové aktivity v tělocvičně, kde se na různých stanovištích plnily disciplíny jako např. házení kroužků na cíl, balancování s míči apod.

Během bylo samozřejmě pamatováno na pitný režim všech zúčastněných, o který se postarala firma Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o., za což moc děkujeme. Další poděkování patří firmě Pekárny a cukrárny Náchod, a. s. (pobočka Broumov), která nám pro žáky poskytla sladké pochoutky. Žáci Střední průmyslové školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště z Nového Města nad Metují zajišťovali občerstvení a obsluhu pro naše návštěvníky a hosty akce. Všem velice děkujeme. Bezproblémovou komunikaci mezi kolegy a žáky z Polska pak zajišťovala překladatelka Anna Osobová z Otovic. Závěrem chceme poděkovat žákům z Gymnázia Broumov, kteří se také podíleli na bezproblémovém chodu „Jarních radovánek“.

O kulturní zpestření se postaral taneční kroužek školy, romská hudební skupina LAVUTARA  a žáci z Polska se svým tanečně-hudebním vystoupením. Celá akce byla zakončena děkovnými slovy ředitelky Mgr. Petry Pancnerové s tím, že 2. ročník „Jarních radovánek“ bude realizován v následujícím školním roce 2023/2024, a může se tak stát tradiční příležitostí k setkávání, tvoření a sdílení radosti.

Největší dík si však zaslouží každý jedinec, který se zapojil do organizace této vydařené akce.

R. Jungová