6. 1. 2023 – Tři králové dříve a nyní

,,My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám….”

Prvním pátkem v měsíci jsme udělali ve III. třídě ZŠ tlustou čáru za Vánoci. Oslavili jsme totiž svátek Zjevení páně známý jako svátek Tří králů.

První hodinu jsme shlédli dokument České televize, v němž pan Táborský svátek popisuje především z historického úhlu pohledu. Poté jsme přešli k Písmu svatému, přesněji řečeno k dětské interpretaci Písma. V Bibli se totiž mluví o mudrcích, kteří se přišli klanět narozenému Ježíškovi. O darech, které Ježíškovi přinesli, a také o znameních a poselstvích vedoucích mudrce.

Bibli tedy můžeme označit jako první pramen spojený právě s tímto svátkem. Není zde však uvedeno, že by mělo jít o krále, a není uveden ani jejich počet. Což pro většinu z nás bylo zcela nové zjištění.

Dále jsme se například dozvěděli, jaký význam mají písmena psaná svěcenou křídou na dveře během Tříkrálové sbírky. Víme tedy, že se nejedná o počáteční písmena jmen tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara, ale jde o přání – latinsky Christus mansionem benedicat – Kristus požehnej tomuto domu. 

Povídali jsme si také o významu samotné Tříkrálové sbírky. Řekli jsme si, co dělat, pokud se chceme stát takovým králem, kam se přihlásit nebo kam putují peníze ze sbírky.

Další část výuky jsme věnovali rozvoji své kreativity. Pekli jsme máslové sušenky a vyráběli královské náramky. Žákům se občas nějaký ten titěrný korálek zakutálel a sušenky se trochu připálily, ale ve výsledku jsme sušenky snědli všechny a každý si domů odnesl minimálně jeden vkusný módní doplněk v podobě královského náramku.
Mrkněte na fotky, a mějte krásný rok 2023.

R. Jungová za III. třídu ZŠ