28. 4. 2022 – Projektový den „Den Země“

Ve čtvrtek 28. dubna se u nás konal projektový den s názvem „Den Země“. Pro první stupeň byla připravena přednáška s myslivcem Martinem Čočkem. Řekl nám spoustu informací o lese, lesních zvířatech i plodech. Samozřejmě nám také pověděl o tom, jak a proč se vlastně zvířata střílí. Kdykoliv nás něco napadlo, mohli jsme se přihlásit a zeptat se. Pan Čoček s sebou také přinesl „myslivecké trofeje“ v podobě zvířecí kůže a různých druhů paroží. Po přednášce měla každá třída svůj program, který se určitým způsobem dotýkal tématu „Den Země“.

Druhý stupeň navštívil Technické služby města Broumova. Ukázali nám skleník a dekorativní rostliny, které pěstují pro zkrášlení města. Taktéž nám ukázali techniku, která je používána při úklidových pracích města, úpravách i opravách.

R. Jungová, M. Dostálová