Tři králové 2022

Celý první lednový týden žáky z II. třídy provázel příběh Tří králů. Při čtení poslouchali jeho vyprávění. Při psaní si procvičovali písmena K, M, B. Ve zpěvu se naučili koledu My tři králové. Při řečové výchově šli po nitkách cestou Tří králů do Betléma. A v pracovním vyučování si každý žák jednoho krále vyrobil. Žáci byli nadšeni z netradičních hodin.

Daniela Petrová