Hybridní výuka

Současný scénář, který panuje na většině škol v naší republice, kdy část žáků je ve škole a část se učí z domu kvůli karanténním opatřením, se nevyhnul ani nám. Žáci Praktické školy si vyzkoušeli na vlastní kůži takzvanou hybridní výuku. S neobvyklým úkolem se popasovali všichni s maximální zodpovědností a nový způsob výuky si dokonce velmi užili. Dokonce dokázali vzájemně spolupracovat na zadaném úkolu, přestože se každý nacházel někde jinde a byli propojeni jen virtuálně.  Mimo jiné se zdokonalili ve znalostech informačních technologií a naučili se bezpečně pohybovat na internetu. V době, kdy se nemohli učit ve škole, si žáci také vedli důkladně pracovní deníky, kam si zapisovali veškeré aktivity, které souvisely s vyučováním a zadanými úkoly, ale i s běžnými činnostmi a dovednostmi, které se hodí do života, jak se lidově říká. Deníky si doplňovali i o fotodokumentaci.  Pozitivním zjištěním pro žáky i paní učitelku je fakt, že tento způsob výuky se dá zvládnout  levou zadní

Klára Prchalová, Adéla Hassan