26. 11. 2021 – Co naše babičky uměly

V pátek 26. listopadu byl pro naše žáky připraven speciální projektový den „Vánoční dílny“. Do tohoto projektového dne byl zakomponován také program dle konceptu projektu „Spojujeme generace“, konkrétně tedy akce s názvem „Co naše babičky uměly“.

Žáci procházeli různými stanovišti. Na každém z nich na ně čekalo předvánoční tvoření či pečení.
U dvou stanovišť je přivítaly zástupkyně starší generace, které žákům ukázaly jak správně navléknout na drát korálky různých velikostí, a jak pomocí tak jednoduché dovednosti (navlékání na drát) vytvořit nádherné ozdoby na stromeček nebo šperk. Dále se žáci zdokonalili v činnostech jako stříhání, lepení a kreslení – vyrobili si malé skřítky a andělíčky. Na jednom ze stanovišť se vyráběly také vánoční dekorace z větviček, šišek, zátek, třpytek a dalšího materiálu.

Na každém místě bylo cítit, že se žáci pomalu, ale jistě nechávají pohltit atmosférou blížících se Vánoc. U stanovišť, kde se vyrábělo dle tradic a zvyklostí starší generace, vypomáhali mladším žáčkům ti starší. U jiných pak pomáhali asistenti společně s učiteli.
Tento den se vydařil podle plánů. Žáci si domů odnesli nejen krásné vánoční dekorace, ale také nové zážitky a zkušenosti.

Vy se milí čtenáři, podívejte na fotografie vydařených děl :).


R. Jungová

Mikroprojekt: Spojujeme generace
Reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002256