Terénní výuka – pokračování

Práce s buzolou, orientace podle mapy, listnaté a jehličnaté stromy…

Takhle pokračovala terénní výuka V. třídy pod vedením třídní učitelky a asistenta pedagoga. Po cestě zpět do školy jsme ještě zjistili, kolik firem je v ulici Soukenická a řekli si, na kterou činnost jsou tyto firmy zaměřené.

Takovéto činnosti nás nejenom baví, ale zjistili jsme, že si i více zapamatujeme.

M. Dostálová