24. listopadu 2021 – Sportovní den I.

Dnes se na naší škole sportovalo o sto šest. Pro 1. stupeň byl přichystán bohatý program. Začátek akce nastal hned v 9 hodin ráno. Nechyběl nástup, přivítání ani přání k dobrým sportovním výkonům od ředitelky školy.

Začalo se rozcvičkou. Následovaly jednoduché závody s různými druhy míčů, kruhy nebo třeba florbalkami. Takto vypadala první část programu.

Následovala pauza pro občerstvení. Po pauze přišly na řadu hry jako vybíjená, fotbálek a florbal. Celou dobu se hodnotily a bodovaly nejen výkony žáků, ale i jejich chování a smysl pro fair-play. Nakonec přišlo na řadu vyhodnocení, předání dárečků a poděkování všem zúčastněným.

R. Jungová