Holky, kluci, kdo to ví, které zvíře v zimě spí?

Projekt byl zaměřen na získávání nových poznatků ze života zvířat nejen v zimním
období prostřednictvím prožitků a aktivního zapojení žáků do péče o zvířátka. Pro
realizaci tohoto projektu jsme se rozhodli pro to, abychom žákům přiblížili těžké
podmínky pro přežití zvířat v lese. Za pomoci lektora p. Šulce jsme žáky učili přírodu
vnímat jako součást našeho života a seznámili je s tím, proč je třeba pečovat o
zvířátka především v zimě. Za podpory lektora p. Šulce jsme žákům chtěli vytvořit
základní podvědomí o přírodě, o lese, seznámit žáky se životem v lese a rozvíjet tak
smyslové vnímání.
S lektorem p. Šulcem jsme se shodli na tom, že projekt „Holky, kluci, kdo to ví, které
zvíře v zimě spí?“ nabízel mnoho aktivit a činností spojené s přírodou. S ní je člověk
spjat odjakživa. Dle slov lektora by obzvláště děti měly být co nejdříve vedeny
k přírodě a k její ochraně. Měly by o ní co nejvíce vědět. Cílem našeho projektu bylo
vytvořit si vztah k přírodě, který jim pomůže životní prostředí respektovat a chovat se
vůči němu zodpovědně. Společně s lektorem jsme chtěli nenásilným způsobem
žákům ukázat cestu k přírodě a pochopení, že příroda je pro lidstvo nesmírně
důležitá. Do projektu se všichni zapojili s nadšením. Nosili do školy krmení pro ptáky
a zvířátka v lese, které si odnesl pan myslivec (lektor) do lesa. Děti měly možnost
poznávat život v zimě u volně žijících zvířat a některých ptáků. Dále jsme měli
možnost se dozvědět, co zvířátka v zimě potřebují, aby se jim lépe žilo. Troufám si
říct, že největší úspěch také měly různé kůže zvířátek (liška, jezevec, aj.) Žáci měli
možnost si uvědomit, že les je domov zvířátek a také to, že v zimě se musíme o
zvířátka o to více strat, proto se zvěř v zimě přikrmuje a myslivci dbají na to, aby
nedošlo k úhynu zvěře. Žáci díky praktickým zkušenostem, které měli možnost nabýt
během tohoto projektového dne, získali snadněji i teoretické znalosti a v nemalé míře
se rozvinulo i sociální cítění. Projekt dětem ukázal nenásilnou cestu k uvědomění, že
příroda je pro lidstvo nesmírně důležitá.

B. Trejtnarová