Cyklo výlet 🚴‍♀️🏞🚴

Součástí školního vzdělávacího programu je i dopravní výchova, jejímž cílem je zdokonalit bezpečný pohyb žáků v silničním provozu, a to nejen v roli chodce, ale také cyklisty.
Velmi důležité je, aby si žáci vyzkoušeli teorii také v praxi, a tak jsme s nimi vyrazili na dovednostní cyklojízdu, kde nabyté vědomosti zúročili ve skutečném silničním provozu. Zvládli poznat všechny dopravní značky, ale také se dokáží již orientovat i na křižovatkách.
Slunce jim pořádně pálilo do zad, tak si na konci dopřáli osvěžující sladkou tečku.
K. Jirásková