Ocenění v soutěži „Bezpečná cesta do školy“ 🚸🏫

Žáci třídy Základní školy speciální a Školní družiny se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou pořádala Policie ČR. Tématem byla „Bezpečná cesta do školy“. Všichni žáci, kteří nakreslili obrázek, byli oceněni a cenu jim osobně předala paní kpt. Mgr. Eva Prachařová, koodinátorka prevence Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Žáci na prvních třech místech ještě postoupili do celostátního kola, jehož výsledek zatím neznáme.

Za ZŠS a ŠD Mgr. D. Petrová a M. Panchártková a Ines Šťovíčková