Literární čtení 📚👩‍💻📖

Dne 29.05.2023 se na naší škole uskutečnilo setkání s Bc. Ivetou Kokyovou a Mgr. Marií Podlahovou Bořkovcovou.
Paní Kokyová a paní Podlahová jsou koordinátorky projektu Vaker Romanes – Mluv Romsky. Smyslem projektu je podpořit užívání romštiny u nejmladší generace dětí ve věku ZŠ.
Součástí tohoto projektu je soutěž Romano Suno – Romský sen. Záměrem této soutěže je dát účastníkům příležitost vyzkoušet si psaní v romském jazyce a uplatnit znalosti romštiny veřejně. Zúčastnit se mohou všechny věkové kategorie od dětí po dospělé.
Tyto projekty realizuje Nová škola, o. p. s. v Praze. Je to nevládní nezisková organizace, která podporuje vzdělávání menšin, cizinců a jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže.
Seminář byl určen pro děti druhého stupně. Zaměřen byl na historii romského jazyka, literaturu a romské osobnosti, které se právě romské literatuře věnují. Zároveň měly děti možnost si vyzkoušet za pomocí lektorek napsat text v romštině. Některé texty mohou být komisí vybrány do soutěže Romano Suno a vítězové pojedou do Prahy na Americkou Ambasádu na slavností předávání cen. Dále si děti také vyzkoušely čtení v romském jazyce od romských autorů a dozvěděly se zajímavosti o romské literatuře.
A. Farkašová