31. 5. 2023 – Hurá na Dětské dopravní hřiště v Náchodě!

Ověřit rčení: „Šedá teorie, zelený strom praxe“, vyrazili žáci naší školy 31. května do Náchoda na Dětské dopravní hřiště.

Ihned po příchodu se nás ujal sympatický instruktor a začala teoretická část výuky. Naši žáci jsou sice „neposedové“, ale během výkladu o bezpečném pohybu na pozemních komunikacích seděli téměř nehnutě a pečlivě poslouchali. Po ukončení lekce jsme instruktorovi zatleskali a vyrazili k připraveným jízdním kolům a koloběžkám. 

Nejvíce se žákům zalíbil železniční přejezd – z jedné strany vybaven zvukovou a světelnou signalizací, z druhé strany značkou STOP. Tady se nám místy tvořily kolony, které někdy zastavily i provoz na nedalekém kruhovém objezdu. No co, jsme v Náchodě tady je to běžné! 😀

Na závěr pan instruktor zhodnotil celkové počínání jezdců. Vytkl nám častou jízdu v protisměru, rychlost a častou absenci znamení o změně směru jízdy. My se to určitě doučíme.

Dalším bodem programu byla návštěva nedaleké cukrárny. Žáci nejdříve odporovali, jelikož cestou na Dětské dopravní hřiště zahlédli nákupní zónu, a chtěli jít tam. Pedagogický doprovod však nereagoval na jejich přednášku o škodlivosti sladkostí, na přemlouvání, ani na jejich skvěle mimicky vyjádřený nesouhlas. Došli jsme k pramenům Běloveských bublinek, když žáci spatřili krásný vodní prvek a relaxační zónu, a jejich oči „v sloup“ se rozzářily, nafouklé tváře splaskly a všem se na tváři objevil úsměv. A co ta nechtěná cukrárna? Jasně, vzali ji útokem 😆

V. Hajnová