5. května 2023 – Výstava drobného zvířectva v Náchodě

V pátek 5. května se I. stupeň naší ZŠ vydal autobusem a vlakem do Náchoda.
Náš cíl byl areál Českého svazu chovatelů drobného zvířectva, kde se konala výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů (živočichů s cizokrajným původem).

Nejprve jsme však museli zdolat náročnější terén. Od vlakové zastávky ve Starém Městě v Náchodě, přes kopec, louku a les jsme se dostali do cílového bodu.
Odměnou byla pro žáky možnost si všechna zvířata nejen důkladně prohlédnout, ale navíc nahlédnout do procesu tzv. „oceňování“ samotnými posuzovateli. Dozvěděli jsme se tak plemeno zvířete a jeho hlavní znaky, které rozhodují o umístění v soutěži.

Po exkurzi jsme se vydali zpět vlakem a autobusem do Broumova. Jak náročná pro nás cesta byla, se dozvíte na posledních fotografiích níže 🙂

R. Jungová, M. Balcarová