26. dubna 2023 – Přijímací řízení na Praktickou školu

Ve středu 26. dubna 2023 se koná přijímací řízení na Praktickou školu jednoletou a Praktickou školu dvouletou.
S sebou si přineste: občanský průkaz.

Podmínky pro přijetí:

  1. ukončená povinná školní docházka
  2. zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném oboru vzdělání potvrzená lékařem
  3. doporučení školského poradenského zařízení o zařazení do tohoto oboru vzdělání