17. 4. 2023 – Mezinárodní den památek a sídel

V pondělí 17. 4. 2023 proběhl v 1. třídě projekt, věnovaný památkám města Broumova.
První dvě vyučovací hodiny žáci shlédli film o Broumovském klášteře a poté si ho namalovali. Třetí a
čtvrtou hodinu se vydali do Klášterní zahrady. Cestou se seznámili s bývalým evangelickým
kostelem. V klášteře se dozvěděli informace o studni a v zahradě se pokusili obejmout památný
strom.

M. Balcarová