Zápis do 1. třídy

Ve středu 5. dubna se konal v naší škole zápis do 1. třídy. Všichni budoucí žáčci byli
moc šikovní a byli přijati.

Mgr. Mája Balcarová