Morena

Neseme Morenu na vrchu červenú,
na spodku zelenú.
pěknú, pěknú, pěkně přistrojenú.

Také žáci Speciální třídy a Praktické školy se rozhodli se svými vyučujícími využít pátku před Smrtnou nedělí a rozloučit se se zimou.
Nejprve ve třídě shlédli dokument týkající se tohoto tématu a následovala beseda o dřívějších zvycích a tradicích. Poté se pustili do vyrábění takzvané smrtky Moreny, jež má svá pravidla. Nesmí chybět sláma, skořápky od vajec, prázdné ulity, a obnošené šaty.
S Morenou, pěkně nastrojenou, se vydali po cyklostezce k řece a při té příležitosti si zarecitovali tematické básničky a zazpívali písničky. Nakonec smrtku zbavili částí oděvu, které nebyly z přírodního a ekologického materiálu, symbolicky ji zapálili a hodili do Stěnavy.
Zimo už běž spát, nech sluníčko hřát!

Za Praktickou školu a Speciální třídu Adéla Hassan a Monika Panchartková