Vánoční dílny 🎄🎅

Štědrý den se kvapem blíží, a tak se naši žáci při hodinách výtvarné výchovy i pracovního vyučování věnují tvoření vánočních dekorací, aby si zvelebili své domovy také nějakými vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Osmáci si pro tuto příležitost naplánovali vánoční dílny, pustili si koledy a práce jim šla pěkně od ruky.

Koordinaci