6. 12. 2022 – Mikulášská nadílka

Přesně v 9 hodin se otevřela brána pekla, a k nám do školy pronikli čerti. Usídlili se v tělocvičně, kam si pozvali všechny naše žáky a žákyně.

Z pekla si s sebou přinesli Knihu hříchů, a byli v neustálém spojení se samotným Luciferem. 

Na druhé straně stál však Mikuláš, který uklidňoval hodné žáky bez hříchů.

V takovéto atmosféře se nesla besídka určena pro I. stupeň ZŠ, ZŠS a také MŠ.

Na úplném začátku programu mluvčí čertů zadal dětem tři úkoly, které musely splnit, aby neskončily v připraveném kotli.

Prvním úkolem bylo vystoupení, druhým slíbit, že děti a žáci s hříchy už budou hodné a třetím symbolickým úkolem bylo přeskočit metlu.

Každá třída i děti z MŠ měli připravené vystoupení (úkol č. 1), během něhož čerti čekali na chybu vystupujících. Té se však nedočkali. Žáci zpívali, tančili i recitovali bez váhání, bez chyb. 

Poté se čerti seskupili kolem Knihy hříchů, a četli jména hříšníků. Ti se s čerty dohodli, že se polepší, učitelům slíbili, že už budou jen a jen hodní. 

Nakonec, aby utvrdili své sliby, přeskočili všichni účastníci pekelnou metlu, a následně byli odměněni chutnými dobrotami.

Za skvěle připravený program můžeme poděkovat pedagogickým pracovníkům Kateřině Jiráskové a Zdeně Lamkové.

R. Jungová