5. října 2022 – Dopravní výchova s por. Mgr. Mervartem 👮‍♂️

Středa 5. října byla na naší škole věnována dopravní výchově. Zavítal k nám por. Mgr. Miroslav Mervart, příslušník PČR Náchod.

Poručík Mervart žákům 3. – 6. ročníku objasnil základní pravidla silničního provozu. Zaměřil se především na správné chování chodců a cyklistů.

Žáci si mohli některé úkony chodců vyzkoušet i v praxi.

Poručík Mervart žákům také nastínil, co by se mohlo stát v případě nehody cyklisty bez helmy. Svůj výklad podložil příběhy ze života. Nakonec celé přednášky přidal i základní informace k první pomoci.

Žáci byli velice aktivní, snažili se zodpovědět všechny dotazy a zapojovali se i do náročnějších diskuzí.

R. Jungová