Učíme fyziku jinak!

Že se dá fyzika učit i jiným způsobem než skrz strohé vzorečky a biflování, se přesvědčili žáci V. třídy. Z probraného učiva délky, času a hmotnosti, vytvářeli zajímavé plakáty. K výrobě těchto plakátů použili křídy, pastelky a fixy.
Každý žák si vybral jednu veličinu, napsal krátký text a nakreslil obrázek. Práce se žákům velmi líbila. Touto zábavnou formou výuky si žáci zopakovali význam času, hmotnosti i délky a s překvapením uznali, že fyzika ,,není zas taková pruda“. Jitka Svatošová