1. ročník a projekt: „Březen, měsíc knihy“📚

Celým měsícem březnem se prolínal projekt čtenářské gramotnosti. Žáci se seznámili s knihou „O pejskovi a kočičce“. Každé úterý v březnu jsme přečetli jednu pohádku z knížky, následovalo promítnutí té samé pohádky na Interaktivní tabuli, a nakonec seznámení s komiksem. V matematice si žáci vyzdobili geometrickými tvary chudou košilku, ve výtvarné výchově vybarvili komiks a v pracovní výchově vyrobili
pejska a kočičku. Celý projekt zakončili žáci 1. třídy v Městské knihovně Broumov, kde pro ně připravili knihovnice poučný a zábavný program.

Za 1. ročník M. Balcarová, M. Valášková