Roboti učí 🤖

Nejen v první třídě žáci využívají k výuce českého jazyka i matematiky Beeboty. Nejenže si procvičí abecedu a základní geometrické tvary, ale rozvíjejí si představivost a logické myšlení. Sami si roboty programují.
M. Balcarová

Na II. stupni jsou oblíbení Ozoboti. Tyto malé svižné robůtky žáci programují pomocí tzv. ozokódů – barevné kódy na papíře. Žáci sami sestavují nejrůznější ozo-trasy dle zadání (puzzle dílky), zakreslují barevné body na papír nebo sami nakreslí libovolnou cestu (barevné fixy). Těmito aktivitami věnují žáci čas nejen programování a logickému myšlení, ale také tvořivosti, samostatnosti a řešení úkolů různými způsoby.
R. Jungová