Školní družina 👦🏽🤝👧

Na rukou je prstů pět,

s nimi poznáváme svět!

Celý den si spolu hrají,

mnoho práce nadělají.

Za II. oddělení ŠD M. Panchártková, I. Šťovíčková