Masopust 🤡🍩🎭

Každoročně se u nás do výuky mnoha předmětů dostává téma Masopustu. V některých třídách se prolíná celým dnem v rámci projektového učení, v jiných se vyrábějí masopustní masky a peče masopustní pečivo.
Do pečení se společně pustili žáčci první třídy se spolužáky ze třídy speciální. Z masopustního pečiva je nejvíce lákaly koblihy, a tak se rozhodli právě pro ně. Práce jim šla náramně od ruky a koblížky byly jako malované. Navíc nám krásně provoněly celou školu.